(magyar)EnglishDeutsch
Akadálymentes oldal 1%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Intranet
Hírek > Önkénteseket keresünk Németországba és Franciaországba

Önkéntes fogadás


Fogadóhelyeink

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Békásmegyeri Csoportja


Békásmegyer Budapest budai oldalán, északon helyezkedik el, ahol sok kis méretű lakás található blokkházakban. A szocializmus éveiben nagyobb létszámban költöztek Budapestre családok, akiket többnyire az újonnan épült lakótelepeken helyeztek el. Az itt élők nagyobb része a rendszerváltozáskor megszűnt nagy vállalatoknál dolgozott, kevés magasan képzett ember van köztük, így nagyon sokan vesztették el a munkájukat. Az elmúlt húsz évben a lakosság részben kicserélődött, de ma is nagyon sok szegény, magányos, idős ember lakik a környéken. A blokkházak között egy földszintes épületben található a Máltai Szeretetszolgálat Békásmegyeri Csoportja, amely önkéntes munkatársakból és egy fizetett alkalmazottakkal működő intézményből áll. Az önkéntes munkatársak az intézmény működését segítik szolgálatukkal.

A lakótelepen élő kisnyugdíjasok, magányos, idős emberek látogatják az intézményt, ahol ingyenes ebédet kapnak, klubot szerveznek számukra és rendszeresen osztanak hétköznapi életüket segítő adományokat. A klubfoglalkozások változatos elfoglaltságot biztosítanak a gondozottak számára: kreatív foglalkozások, egészségügyi tanácsadás, kirándulás, kulturális rendezvények, stb. Az idősek gondozásán kívül az intézmény átmeneti szállást biztosít olyan családok részére, amelyek lakhatása veszélybe került. Itt gyermekes családok húzzák meg magukat hosszabb-rövidebb időre. Az intézmény szociális munkásai segítséget nyújtanak a családoknak a munkakeresésben, az önálló lakhatás megoldásában. Az itt élő gyermekeket támogatják a tanulásban, gondoskodnak arról, hogy hasznosan töltsék szabad idejüket.


Az EVS önkéntes a csapat fontos tagja. Az ismerkedési szakaszt követően bekapcsolódhat az idős emberek számára szervezett programokba, részt vehet az étkeztetések lebonyolításában és az itt élő családok gyermekivel foglalkozhat. Támogathatja a gyerekek idegen nyelv tanulását is. Saját ötleteivel gazdagíthatja az idősek vagy a gyermekek számára szervezett programokat. Az intézményben hosszú évek óta rendszeresen dolgoznak külföldi önkéntesek, akiket mindig szeretettel vesznek körül. Az önkéntes szakképzett dolgozó támogatásával vesz részt a munkában, mentor támogatására számíthat az itt töltött idő alatt. Az önkéntesnek Budapesten egy bérelt lakásban biztosítunk szállást, ahol pihenőidejét nyugodt körülmények között töltheti el.


MMSz Egyesület Miklós utcai Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye


A Miklós utcai intézmény egy háromszintes szociális centrum Budapesten. A földszinten egy nappali melegedő található (tisztálkodási lehetőségekkel és mosodával), ahol hajléktalan emberek problémái megoldásához adnak az ott dolgozók segítséget. A nappali melegedőben naponta 100 ember fordul meg. Az első és a második emeleten egy éjjeli menedékhely működik, amely több egyszerű szálláshelynél: az itt tartózkodó hajléktalanok a legkülönfélébb programokon vehetnek részt: kulturális foglalkozás, beszélgetések, csoportfoglalkozások, filmklub, színházi csoport, álláskereső műhely, lelki gyakorlatok. A harmadik emeleten egy jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálat működik.

Az önkéntes feladata, hogy segítséget nyújtson a felsorolt munkákban, részt vegyen a csoportfoglalkozásokon, a programok megszervezésében és segítsen a hajléktalanok ellátásában. A konkrét feladatokat mindig a személyes érdeklődése, ambíciói, képességei és készségei figyelembe vételével kapja meg. Kezdetben a munkatársak mellett dolgozik, de ha van rá igény, idővel akár már saját maga is vezethet csoportfoglalkozásokat, filmklubot, játékokat. A hajléktalan emberek élvezik a külföldiek jelenlétét, tanítják őket magyarul, mesélnek nekik az országról. Az önkéntes színt vihet a kliensek életébe, új életutakat mutathat, megismertetheti őket más kultúrákkal, életmódokkal. Az önkéntes lakása Budapesten található, saját szobával rendelkezik.


MMSz Egyesület Szatmár utcai Családok Átmeneti Otthona


A Szatmár utcai Családok Átmeneti Otthona 1996 óta működik, ahol 26 olyan család számára tud a Máltai Szeretetszolgálat maximum egy évig átmeneti lakhatást biztosítani összkomfortos lakásokban, akik nehéz helyzetbe kerültek. A családokat az intézményben tartózkodásuk alatt család- és gyermekgondozók támogatják, A beköltözéskor a családgondozó a családdal közösen végiggondolja milyen lehetőségeik vannak egy év alatt önálló lakhatásuk megteremtésére. Emellett kapnak pszichológiai és jogi segítséget is, részt vehetnek szabadidős tevékenységekben, és a gyerekek rendszeres segítséget kapnak a tanulásban.

Az ide érkező önkéntes betekintést nyerhet egy szociális intézmény működésébe, feladata a csoport munkájában való aktív részvétel és a rászorulók segítése. Az önkéntesnek itt lehetősége nyílik részt venni a gyerekek fejlesztésében játékokkal, kreatív foglalkozásokkal, szabadidős foglalkozások szervezésével, korrepetálással; valamint az intézményben az ünnepek (Mikulás, karácsony, farsang, húsvét) és a különféle rendezvények megszervezésében. Konkrét feladatait és beosztását a munkatársak megbeszélik az önkéntessel, figyelembe véve az önkéntesek igényeit, érdeklődését és kompetenciáit. A munkavégzéshez mindig szakmai segítséget kap, az intézmény tevékenységébe fokozatosan vonják be az önkéntest, a mentora mindégig személyes támogatást nyújt. Az önkéntes lakása Budapesten található, saját szobával rendelkezik.Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bóbita Családi Napközi


Az MMSz Bóbita Családi Napközi Nagykanizsán 2008 óta működik. A családi napközi egy speciális bölcsőde (20 hónapos és 5 éves korú gyermekek ellátására specializálódott). Az intézmény azoknak a szülőknek kíván segíteni a szülői feladatok ellátásában, akik a munkavállalás miatt nem tudják biztosítani egyéb módon gyermekük felügyeletét. Az intézmény dolgozói számára rendkívül fontos alapérték a feltétel nélküli szeretet, az elfogadás, a gyermek identitásának erősítése, kompetenciáinak fejlesztése, viselkedési minta nyújtása, harmonikus, biztonságos, nyugodt érzelmi környezet megteremtése – a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozását maximálisan tiszteletben tartva. A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a Bóbita Családi Napközi törekszik a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel is felveszik a kapcsolatot.

Az önkéntes szolgálata során az intézmény mindennapi tevékenységében vesz részt. Megismerkedik a családokkal és a gyerekekkel, munkája során folyamatosan a gondozónők mellet van, először csak egy csoportban kis létszámban, majd egyre több gyerekkel foglalkozik. Rövid idő elteltével pedig, ha az önkéntes szeretné, saját „mentoráltat” is választhat magának a csoportból, akiért a továbbiakban ő felel. Az önkéntes segít a gyerekekkel való kreatív, fejlesztő tevékenységben, programszervezésben, az étkezéseknél, a gyerekek higiéniai szükségleteinél, mindennapi ellátásukban. Az önkéntesnek lehetősége van a saját ötletei alapján foglalkozásokat tartani, tapasztalatok alapján a gyerekek rendkívül nyitottak az új kultúrák megismerésére, és az intézmény dolgozói is fontosnak tartják, hogy a gyermekek megtanulják, hogy vannak más nemzetiségek, nyelvek, hagyományok, mesék, dalok, kiemelten nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyermekek lássák, nonverbálisan is lehet ismereteket szerezni a világról.


Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Napközi Otthona – Győr, Keszthely, Fehérgyarmat

 

Debrecen - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régió Debrecen
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos hálózata regionális szervezetekre tagozódik. A keleti országrészért a Debrecenben található Észak-alföldi Regionális Központ a felelős. Az intézmény egyben Debrecen város szociális ellátó rendszerének fontos eleme, ahol elsősorban azokat a rászoruló embereket támogatják, akik kiesnek az állami szociális gondoskodás köréből. Működik itt egy Krízis Iroda, ahol fogadják a rászoruló családokat, a hajléktalanokat és minden segítséget kérőt. A betérők kapnak információt, tanácsot, adományt, ügyeik intézéséhez segítséget – mindenki személyre szabott támogatást. A Krízis Iroda fogadja a jó szándékú emberek tárgyi adományait is, amelyeket szétválogatva, ellenőrzést követően osztanak ki a rászorulók számára.


A Régióközpont egy ún. Máltai Játszóteret is üzemeltet, amely a szokványos játszóterektől abban tér el, hogy egy kis faházban télen-nyáron szociálpedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, fejlesztő programokat szerveznek, a szabadidő hasznos eltöltéséről gondoskodnak. A foglalkozásokon a szülők is részt vehetnek. Ez a játszótér a város blokkházakból álló lakótelepén található, ahol sok munkanélküli, hátrányos helyzetű család él. A Máltai Játszóterek mottója „Játszva megelőzni” a deviáns magatartás kialakulását, a droghasználatot.


Az EVS önkéntes részt vesz a Krízis Iroda tevékenységeiben, mint pl. adományok fogadása, szortírozása, osztása, a rászorulók kiszolgálása, irodai feladatokban segítségnyújtás. Ezen kívül az önkéntes segít a Máltai Játszótéren, ahol zenés foglalkozásokat is taranak (pl. Zenebölcsi) és különböző képesség fejlesztő játékok tartásában. Az önkéntes saját ötleteit is megvalósíthajta az intézmény tervezett feladainak kiegészítésére. Mentorától, szakmai vezetőtől teljes támogatást kap.
Az EVS önkéntes Debrecenben egy bérelt ingatlanban kap szállást, ahol pihenőidejét nyugodt körülmények között töltheti el.


Tarnabod - Máltai Óvoda és Általános Iskola


Tarnabod Budapesttől 120 km-re helyezkedik el keleti irányban, egy 826 fős hátrányos helyzetű falu. A településen a Máltai Szeretetszolgálat komplex módon segíti az ott élő családokat. Szociális munkások segítenek a hátrányos helyzetben élő családoknak otthonaikban, az általános iskolát, a játszóházat és az ifjúsági házat a Szeretetszolgálat működteti. Munkahelyet is biztosít a településen, ahol kiselejtezett elektrotechnikai eszközöket szétszerelő üzemben dolgozhatnak a képzetlen lakosok.Az iskola fontos helyszíne a családokat támogató tevékenységnek, hiszen itt a gyermekek nevelésén túl a szülőkkel is állandó kapcsolatot tartanak.


A fiatalok többsége halmozottan hátrányos helyzetű, ezért több 15-16 éves korú is tanul az iskolában. A tanoda a felsős általános iskolás gyerek felzárkóztatását segíteti. Az iskolások délutánonként az Ifjúsági Információs Pontban játszhatnak, beszélgethetnek, internetezhetnek, tanulhatnak, illetve az iskola udvarán tarthatnak edzéseket és focizhatnak. 2007-ben indították a faluban a gyermekétkeztetést. A 0-5 éves korú gyermekek és szüleik a gyerekházban kapnak segítséget gyermekgondozás, gyermeknevelés, tanácsadás, kreatív gyerekfoglalkozások, szülői közösség építés formájában.
Az EVS önkéntes feladatai: az óvoda, játszóház, iskola és ifjúsági ház életében való aktív részvétel, programszervezés, programok irányítása. Iskolai asszisztencia, iskolán kívüli tevékenységek szervezése: kézműves foglalkozások tartása, sportkörök, nyelvórákban segítés, kirándulásokon részvétel, a délutáni klubéletbe bekapcsolódás, felzárkóztatás, beszélgetések, játszóház. Az önkénteseknek lehetőségük van saját projekt indítására és vezetésére. Gazdag tapasztalatszerzési lehetőséget nyújthat számára a munka, szinte minden korosztállyal foglalkozhat a legkisebbektől a fiatal felnőttekig.